Methodologie

Certificatie

We werken in onze projectuitvoering volgens een duidelijk afgebakende methodologie. Zonder hierover te ver uit te weiden, kunnen we stellen dat het gaat om een logische opvolging van verplichte stappen die succes garanderen. Elke stap gebeurt in samenspraak met de klant.

 

Bepaling 

Luisteren naar de vraag en / of onderzoek van een beschreven probleem

 

Aanvaarding

Herformulering (bijv. lastenboek) van de beschreven vraag of het beschreven probleem. Vervolgens aanvaardt de klant de gemaakte interpretatie en zijn verwachtingen.

 

Voorstudie

Studie van een of meerdere oplossingen, kostenramingen en de R.O.I.

 

Validatie

Validatie met de klant van een of meerdere voorgestelde oplossingen en tegemoetkoming aan zijn verwachtingen. Budgetbepaling, begin van planning, garantie van de R.O.I. en verbintenis t.o.v. de klant.

 

Proof Of Concept (optioneel)

Indien nodig wordt een P.O.C. ontwikkeld om eventuele onzekerheden over bepaalde cruciale punten te verhelpen.

 

Uitwerking

Studies, ontwerp, fabricatie

 

Installatie en test in onze werkplaatsen

 

Installatie en test bij de klant

 

Inbedrijfstelling … productie opstarten

 

Meer informatie?

Aarzel niet om met ons contact op te nemen op het nummer +32 (0)71 49 03 21 of per e-mail op info@123automation.be. Zo kunnen we u correcte informatie verstrekken over deze dienst.

 

Robot met feeling

Het innovatieve project van 123 Automation Engineering & Development werd genomineerd voor de Best Practice Award van Industrie Technisch Management


... lees meer

123 Automation Safety

Naast de integratie van onderdelen conform de veiligheidsnormen brengt automatisering eigen vereisten met zich mee.

... lees meer

Onze diensten

De diensten van 123 Automation E&D beperken zich niet tot het ontwerp en de uitvoering van geautomatiseerde oplossingen.

... lees meer

Specifieke realisaties

Uiteraard laat onze expertise op vlak van automatisering ons toe om andere soorten projecten

... lees meer